Bankové spojenie

Názov účtu: BATAT s.r.o.

Číslo účtu: 4050083113

Iban: SK63 3100 0000 0040 5008 3113

Kód banky: 3100

Názov banky: Prima banka Slovensko, a.s.

Variabilný symbol: číslo objednávky