Náhradné diely - žalúzie,sieťky,rolety

Ochrana osobných údajov

 

BATAT s.r.o.- poskytovateľ služieb na portáli https://www.zaluzia-eshop.eu/ sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s údajmi o objednávateľov a návštevníkoch.

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje. Údaje o Vás chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich objednávkach. K týmto údajom má prístup výlučne poskytovateľ a jeho zmluvný sprostredkovateľ v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Používaním webu https://www.zaluzia-eshop.eu/ objednávateľ alebo návštevník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu dvoch rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek elektronickou alebo písomnou formou.

Údaje, ktoré poskytne objednávateľ, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a ďalšie úkony podľa obchodných podmienok. Ak objednávateľ potrebné údaje neposkytne, poskytovateľ má právo objednávku zrušiť. Pri objednávke sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je objednávateľ fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu:

Fyzická osoba: Meno, priezvisko, dodaciu adresu, fakturačnú adresu, email, telefonicky kontakt

Právnická osoba: názov subjektu, IČO,DIČ, IČ DPH, sídlo spoločnosti, dodaciu adresu, email, telefonický kontakt

Práva objednávateľa ako dotknutej osoby stanovuje ďalej podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

názov subjektu, IČO,DIČ, IČ DPH, sídlo spoločnosti

Viac tu: https://www.zaluzia-eshop.eu/zmluvne-podmienky/

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službouWebnode E-shop